Poreski bilans

image

za pravna lica i preduzetnike


Budite ekspert za izradu Poreskog bilansa

Imajte znanje koje se ceni

Sa manje potrošenog vremena postignete više

Ovo nije još jedan seminar!


Ovo je mojih 25 godina u poslu, sastavljanju Finansijskih izveštaja i Poreskih bilansa, mojih 25 godina učenja, praćenja propisa, prenošenja znanja i uvođenja u posao mojih saradnika, moje radoznalosti i akumuliranih profesionalnih znanja....


Ovo je tvojih četiri sata vremena i pažnje, da usvojiš nova znanja ili proširiš i utvrdiš postojeća. Ovo je tvoj ulog u brže i sigurnije sastavljanje Poreskog bilansa i PDP prijave.

Sastavljanje Poreskog bilansa je kruna posla na izradi Finansijskih izveštaja i konačnih poreskih prijava i utvrđivanju konačne poreske obaveze poreza na dobit!


Potrebno je maksimalno profesionalno umeće i znanje da Poreski bilans bude sastavljen u skladu sa zakonom.


Ali i da se u skladu sa zakonom maksimalno iskoristi poreska optimizacija!


Sve ove godine radim u privredi, i za mala i za velika pravna lica. Povremeno, kao što je sada, trenutak je za deljenje znanja, iskustva, metoda rada... Poreski bilans se sastavlja jednom godišnje. Prođimo zajedno sve pozicije, podsetimo se pravila, izbegnimo greške.


Utisci mojih polaznica sa programa koji je još u toku, Završimo Završni Zajedno, su:


"Ova četiri edukacija su mi bila daleko najbolja i najkorisnija, na kojima sam do sada prisustvovala. Sadržaj modula i izlaganje je bilo stručno i razumljivo. Uživala sam svaki put!" Anita, Geneza, Kanjiža


"Što se mene tiče, nisi mogla bolje da osmisliš, upravo ono što meni treba. Materijal je odličan." , Biljana, BeogradKada: Četvrtak, 10. mart 2022.

Kako: Zoom meeting

Vreme: 10 - 14h


Agenda:


 • 10:00- 11:30 Usklađivanje rashoda
 • 11:30 - 11:50 Pauza
 • 11:50 - 13:30 Usklađivanje prihoda
 • 13:30 - 14:00 Pitanja i odgovori


Obradićemo sve pozicije Poreskog bilansa. Radimo kroz primere i mišljenja Ministarstva finansija koje dobijate u materijalu po završetku treninga.

Top teme su:

 • Priznavanje ispravke i otpisa potraživanja
 • Rashodi koji se priznaju po računovodstvenim a ne priznaju po poreskim propisima
 • Troškovi koji se priznaju kada su isplaćeni a ne kada su obračunati - specifična pitanja
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Rezervisanja
 • Dvostruko priznavanje troškova istraživanja i razvoja
 • Umanjenje poreske osnovice za prihode od intelektualne svojine


Učestvovanjem putem Zoom metting aplikacije aktivno učestvujete u radu, postavljate pitanja i dobijate odgovore.


Svaki učesnik dobija u elektronskom obliku:

 1. Excel skriptu koju ćete ubuduće koristiti u svom radu.
 2. Zbirku izabranih mišljenja Ministarstva finansija
 3. PB-1 obrazac u pdf i excel formatu
 4. Sve prateće obrasce PDP prijave u pdf formatuCena: 97 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS


Upis i uplate su od 28.02. - 08.03.2022.

Broj mesta je ograničen.


Po izvršenoj prijavi dobićete predračun za uplatu.


Prijavni formular:

https://forms.gle/RU4stXnsMLnboDQEADa budete u toku sa narednim treninzima i dobijate korisne informacije na temu Finansiranja, Poreza i Računovodstva, prijavite se na Newsletter :

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.