Beställ det kostnadsfria arbetsbladet med intervjumall för FUE-modellen

image


Mall med frågor, exempel och en tom sida som du kan fylla i själv för att genomföra en före-under-efter-intervju för att upptäcka ouppfyllda kundbehov och förnya nya produkter och tjänster.


Läs denna artikel för att lära dig mer om arbetssättet


Din e-postadress kommer endast att användas för att kommunicera om detta arbetsblad.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.